خرید بلیت مسابقات

مسابقات لیگ برتر

جهت خرید بلیت یکی از مسابقات زیر را انتخاب کنید

هفته هفدهم لیگ برتر(فولاد-استقلال)

تاریخ و ساعت شروع بازی

17:00 - 1398/11/27

هفته هفدهم لیگ برتر(فولاد-استقلال)

هفته نوزدهم لیگ برتر(فولاد-شهرخودرو)

تاریخ و ساعت شروع بازی

16:00 - 1398/11/16

هفته نوزدهم لیگ برتر(فولاد-شهرخودرو)

هفته چهاردهم لیگ برتر(فولاد-پارس جنوبی جم)

تاریخ و ساعت شروع بازی

16:35 - 1398/09/18

هفته چهاردهم لیگ برتر(فولاد-پارس جنوبی جم)

هفته دوازدهم لیگ برتر(فولاد-گل گهر)

تاریخ و ساعت شروع بازی

08:00 - 1398/09/08

لیگ برتر -هفته دوازدهم-فولاد خوزستان:گل گهر سیرجان

هفته دهم لیگ برتر(فولاد-پرسپولیس)

تاریخ و ساعت شروع بازی

17:45 - 1398/08/13

هفته دهم لیگ برتر(فولاد-پرسپولیس)

هفته هشتم لیگ نوزدهم

تاریخ و ساعت شروع بازی

17:00 - 1398/08/03

فولاد خوزستان- نساجی مازندران

هفته پنجم لیگ نوزدهم

تاریخ و ساعت شروع بازی

18:30 - 1398/07/24

فولاد خورستان - پیکان تهران

هفته سوم لیگ نوزدهم

تاریخ و ساعت شروع بازی

19:45 - 1398/06/25

بازی فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان

هفته اول لیگ نوزدهم

تاریخ و ساعت شروع بازی

18:00 - 1398/05/31

بازی فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان