خرید بلیت مسابقات

مسابقات لیگ برتر

جهت خرید بلیت یکی از مسابقات زیر را انتخاب کنید

هفته هفتم لیگ نوزدهم

تاریخ و ساعت شروع بازی

08:00 - 1398/08/03

هفته پنجم لیگ نوزدهم

تاریخ و ساعت شروع بازی

18:30 - 1398/07/24

هفته سوم لیگ نوزدهم

تاریخ و ساعت شروع بازی

19:45 - 1398/06/25