خرید بلیت مسابقات

مسابقات لیگ برتر

جهت خرید بلیت یکی از مسابقات زیر را انتخاب کنید

هفته چهاردهم لیگ برتر(فولاد-پارس جنوبی جم)

تاریخ و ساعت شروع بازی

16:35 - 1398/09/18

هفته دوازدهم لیگ برتر(فولاد-گل گهر)

تاریخ و ساعت شروع بازی

08:00 - 1398/09/08

هفته دهم لیگ برتر(فولاد-پرسپولیس)

تاریخ و ساعت شروع بازی

17:45 - 1398/08/13

هفته هشتم لیگ نوزدهم

تاریخ و ساعت شروع بازی

17:00 - 1398/08/03

هفته پنجم لیگ نوزدهم

تاریخ و ساعت شروع بازی

18:30 - 1398/07/24

هفته سوم لیگ نوزدهم

تاریخ و ساعت شروع بازی

19:45 - 1398/06/25